DANIŞMANLIK
ok
TARIM ve KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
ok Mali Destek Programları
ok Doğrudan Faaliyet Destek Programları
KOSGEB DESTEKLERİ
ok KOBİ Gelişim Destek Programı
ok KOBİ Proje Destek Programı
ok Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
ok Genel Destek Programı
ok Girişimcilik Destek Programı
TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ
ok 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
ok 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
ok Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNO YATIRIM)
ok Teknogirişim Sermayesi Desteği
ok Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
ok Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
ok Tasarım Merkezleri Destek Programı
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
ok Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)
ok Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)
YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ
ok Genel Teşvik Uygulamaları
ok Bölgesel Teşvik Uygulamaları
ok Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
ok Stratejik Yatırımların Teşviki
EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
ok Turquality Desteği
ok Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
ok Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
ok Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği
ok Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği